Lidé

prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.

Garant programu Elektronika a komunikace - bakalářský
Garant a tutor programu Elektronika a komunikace - magisterský

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk