Lidé

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk