Lidé

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk