Lidé

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk