Lidé

Ing. Jan Kočí

Proděkan pro informační technologie

Pracoviště

  • Zaměstnanec Centrum znalostního managementu
  • Proděkan pro informatiku Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Centrum znalostního managementu
  • Vedoucí Oddělení proděkana pro informační technologie
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Oddělení proděkana pro informační technologie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk