Lidé

prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk