Lidé

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium a výzkum

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra elektromagnetického pole
  • člen vědecké rady Fakulta elektrotechnická
  • Proděkan pro doktorské studium a výzkum Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka
  • Antény, EMC a simulace elmag. polí

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk