Lidé

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium a výzkum

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk