Lidé

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

Pracoviště

  • Vedoucí Analýza a interpretace biomedicínských dat
  • Zaměstnanec Analýza a interpretace biomedicínských dat

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk