Lidé

doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk