Lidé

prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk