Lidé

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Garant a tutor programu Inteligentní budovy

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk