Lidé

Ing. Igor Mráz

Pracoviště

  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Tajemník Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Oddělení tajemníka fakulty
  • Vedoucí Sekretariát děkana a tajemníka
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk