Lidé

Ing. Radka Šmajsová

Pracoviště

  • Sekretářka Sekretariát děkana a tajemníka
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk