Lidé

doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

Garant a tutor programu Softwarové inženýrství a technologie

Pracoviště

  • Vedoucí Laboratoř inteligentního testování systémů
  • Zaměstnanec Laboratoř inteligentního testování systémů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk