Lidé

doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

Garant a tutor programu Softwarové inženýrství a technologie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk