Lidé

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Děkan FEL

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra radioelektroniky
  • Předseda vědecké rady Fakulta elektrotechnická
  • Děkan Fakulta elektrotechnická
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • člen vědecké rady Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk