Lidé

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Děkan FEL

Aktuální PhD studenti

Ing. Lukáš Krauz

Katedra radioelektroniky

Hyperspektrální zobrazování v oblasti VIS – IR

Archiv PhD studentů

Ing. Jan Bednář, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Metody hodnocení moderních optických materiálů

doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Přenosové charakteristiky obrazových sensorů - modelování a optimalizace

doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Katedra teorie obvodů

Pokročilé metody pro potlačení šumu v obrazových datech

Disertační témata

Hyperspektrální zobrazování v oblasti VIS – IR

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na vývoj nových fotonických prvků pro hyperspektrální zobrazování v oblasti VIS – TIR. Základem práce bude návrh AOTF jednotky pro tuto oblast. Student se zapojí do mezinárodních projektů podpořených Evropskou kosmickou kanceláří. http://mmtg.fel.cvut.cz/personal/pata/

Komprese hyperspektrálních obrazových dat

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Cíle práce je vývoj nových algoritmů pro kompresi hyperspektrálních obrazových dat. Aplikace algoritmů pro kosmické, lékařské a jiné oblasti. V rámci disertace se student zapojí do stávajících mezinárodních projektů. http://mmtg.fel.cvut.cz/personal/pata/

Modelování a optimalizace optických soustav

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Modelování prostorově variantních optických soustav, zejména WF a UWF, se zvláštním zřetelem k aplikaci v astronomii. Formulace zcela původních algoritmů pro přesné zpracování obrazových dat z takových systémů. V rámci disertace se student zapojí do stávajících mezinárodních projektů. http://mmtg.fel.cvut.cz/personal/pata/

Pokročilé metody zpracování obrazových dat v astronomii

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   AutVývoj nových algoritmů pro rekonstrukci ze snímků s vysokým podílem obrazového šumu. Snímky jsou pořízené experimenty BOOTES, MAIA, PI of the Sky. V rámci disertace se student zapojí do stávajících mezinárodních projektů. http://mmtg.fel.cvut.cz/personal/pata/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk