Zpracování lékařských obrazů - Biomedical Imaging Algorithms (BIA)

Skupina Biomedical Imaging Algorithms (BIA) vyvíjí nové algoritmy pro zpracování obrazů v lékařských a biologických aplikacích. Zpracovává obrazy z nejrůznějších modalit, od magnetické rezonance, přes ultrazvuk, počítačovou tomografii, až po mikroskopii, ve 2D, 3D, i 4D. Umí data předzpracovat, registrovat i segmentovat, modelovat, rekonstruovat i klasifikovat. Používá techniky zpracování signálů, numerické matematiky i strojového učení, včetně moderních metod hlubokého učení, populárně známých jako AI.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.