Senzory

Související výzkumné skupiny a laboratoře

MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření

Výzkumné téma

Senzory

MAGLAB se zabývá vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umí měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílí se nejen na řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracuje s firmami na jejich problémech a společných projektech. Přístroje týmu se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk