Novinky

Dva projekty z FEL ČVUT získaly cenu ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Fakulta elektrotechnická ČVUT má hned dvojnásobné zastoupení v seznamu oceněných prestižní cenou ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj. Získal ji tým doc. Jana Rusze, který zkoumá řečové poruchy u pacientů a pacientek s Parkinsonovou chorobou a v němž působí i dr. Michal Novotný a dr. Tereza Tykalová. Stejnou cenu obdržel i tým prof. Pavla Krška (2. LF UK) za výzkum epilepsie, v jehož řešitelském týmu působí dr. Radek Janča jako zástupce FEL ČVUT. Fakulta elektrotechnická je součástí konsorcia EpiReC společně s 2. LF UK, FN Motol a Fyziologickým ústavem AV ČR. Všichni ocenění výzkumníci z FEL ČVUT jsou z katedry teorie obvodů. 

Tým doc. Rusze v rámci oceněného projektu testoval typy řečových poruch u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou a ovlivnění těchto poruch léčivy. Výzkumu spjatému s Parkinsonovou chorobou se doc. Rusz, který působí jak na FEL, tak na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, věnuje dlouhodobě. 

Vedle výzkumu akustické analýzy řeči u nemocných nedávno Ruszova skupina vyvinula i metodu automatické videoanalýzy mimiky obličeje při promluvě pacientů a pacientek. Videoanalýza dovede zachytit Parkinsonovu chorobu v brzkém stádiu onemocnění. Podrobnosti o výzkumech týmu doc. Rusze si můžete přečíst zde.

Druhý oceněný projekt byl zaměřen na inovativní a personalizovaný přístup v diagnostice a chirurgické léčbě závažné formy epilepsie s využitím nových elektrofyziologických, neurozobrazovacích a molekulárně-genetických metod. Dr. Janča vedl pracovní skupinu složenou z inženýrů a lékařů, kterým se podařilo z elektrické aktivity mozku odlišit oblasti zodpovědné za vznik záchvatů od částí zdravých. Pomocí počítačového zpracování snímků hlavy a mozku (CT, MR) byly navrženy postupy, které zvýšily přesnost a bezpečnost neurochirurgických výkonů. Více o projektu najdete zde.

Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum ČR navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 dohromady 18 projektů, jejichž výsledky považovaly za nejkvalitnější. Pět skupin pak za své projekty získalo hlavní ocenění, tedy Cenu ministra zdravotnictví, zbylé týmy mají Čestné uznání ministra zdravotnictví. Ceny byly uděleny 12. prosince v Praze.

Na fotografii vlevo tým doc. Rusze, na fotografii vpravo tým prof. Kršky.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk