Novinky

Děkan ocenil učitele za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2023/2024

Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Děkan ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející
  • Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D., katedra kybernetiky
  • RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D., katedra matematiky
 • v kategorii cvičící
  • Ing. Petr Krýže, katedra teorie obvodů 
  • Ing. Jan Blaha, katedra počítačů
 • za dlouhodobé vynikající pedagogické působení na FEL    
  • doc. Ing. Pavel Mach, katedra elektrotechnologie 

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D, děkan

Složení komise:
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D., oceněný učitel
Ing. Martin Zoula, student, člen AS FEL
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
 

Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D., katedra kybernetiky

RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D., katedra matematiky

Ing. Petr Krýže, katedra teorie obvodů 

Ing. Jan Blaha, katedra počítačů

doc. Ing. Pavel Mach, katedra elektrotechnologie 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk