Novinky

Studujete BIO? Přijďte na zimní biomedicínský den!

Pro studenty a studentky

Tradiční Zimní biomedicínský den se uskuteční 5. prosince od 17:00 na FEL ČVUT v Praze - Dejvicích. Jeho součástí bude i setkání pro student(k)y a vyučující z programu Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) a také ty, kteří na toto studium pomýšlí.

Cílem akce je seznámit se, dobře si popovídat a také diskutovat studentské připomínky a náměty pro zlepšení programu. Bude i beseda o studiu v zahraničí, kde se studující podělí o své zážitky z univerzit, kde pobývali. Den zakončí setkání u  občerstvení ve FEL CAFÉ a hudební doprovod studentské kapely. 

Program

·  17:00 – beseda o studiu v zahraničí (posluchárna 337)

·  18:00 – vyhodnocení BIO dotazníku (posluchárna 337)

·  19:00 – neformální setkání s hudbou a občerstvením (FEL CAFÉ)  

Těšíme se na Vás!

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk