Novinky

Přihlas se do Biosignal Challenge 2024: letošním tématem je detekce spánkové apnoe v MATLAB

Výzvy Pro uchazeče a uchazečky

Spánková apnoe, charakterizovaná opakujícími se cykly přerušeného dýchání postihuje přibližně 10 % dospělých ve středním věku, zejména muže s nadváhou nebo obezitou. Téměř 80 % lidí s touto poruchou však zůstává nediagnostikovaných a neléčených.

Onemocnění nevede pouze k zastavení přísunu kyslíku a tím pádem poklesu saturace, ale také k výraznému poklesu kvality spánku a celkového zdraví pacienta. Ten se po probuzení často cítí unavený, a to i po celonočním spánku.

Cílem soutěže Biosignal Challenge 2024 je vytvořit algoritmus pro detekci spánkové apnoe s využitím moderních výpočetních prostředků a s využitím anotovaných signálů průtoku vzduchu, okysličení a EKG. Soutěžící mohou využít pokročilé metody zpracování signálů, strojového učení i umělé inteligence v programovém prostředí MATLAB. Přesné zadání naleznete na webových stránkách soutěže.

Přihlásit se můžete jako jednotlivec, nebo dvou či tříčlenný tým, a to do 20. března 2024 skrze registrační formulář. Deadline pro odevzdání řešení je 17. května. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v rámci Letního biomedicínského dne na Fakultě elektrotechnické ČVUT v pátek 24. května v 16:00.

Hlavní ceny:

  1. místo: 15 000 Kč
  2. místo: 9 000 Kč
  3. místo: 6 000 Kč

Zúčastnit soutěže se můžou studenti jakéhokoliv studijního programu, fakulty a české vysoké školy. V případě dotazů týkajících se soutěže se můžete obrátit na organizační tým skrze email bsch@fel.cvut.cz.

1. Označená apnoická epizoda na signálech ECG (nahoře), flow (uprostřed) a SpO2 (dole).

2. Pohybový artefakt na signálech ECG (nahoře), flow (uprostřed) a SpO2 (dole). Senzor okysličení je v tomto časovém úseku odpojený (záporná hodnota signálu SpO2).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk