Novinky

Grant JUNIOR STAR 2024 od GA ČR pro Lukáše Neumanna z FEL ČVUT na výzkum neuronových sítí pro počítačové vidění

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky Věda a výzkum

Granty JUNIOR STAR, které 3. listopadu 2023 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Svůj projekt základního výzkumu, od kterého se očekává, že bude mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky tomu během následujících pěti let financovat i Ing. Lukáš Neumann, Ph.D. z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Vysoce výběrová soutěž je určena pro excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost. Díky nadstandardní podpoře 25 milionů Kč na 5 let jim umožní vybudovat nový vědecký tým a zaměřit se na nové oblasti výzkumu. 

Na FEL ČVUT tak bude působit již šest nositelů tohoto prestižního ocenění. V roce 2020 se je podařilo získat doc. Miloslavu Čapkovi z katedry elektromagnetického pole a doktoru Giorgiosu Toliasovi a o rok později dr. Zuzaně Kúkelové (oba jsou ze Skupiny vizuálního rozpoznávání katedry kybernetiky). V loňském ročníku byli oceněni expert na záchranářské drony dr. Robert Pěnička a dr. Jakub Cikhardt z katedry fyziky, specialista a výzkum plazmatu.


Hledání optimálních struktur hlubokých sítí pro počítačové vidění

Lukáš Neumann se ve svém výzkumu zabývá hlubokými neuronovými sítěmi pro počítačové vidění a hledáním jejich nejvhodnějších struktur tak, aby pracovaly co nejpřesněji, co nejrychleji a s co nejmenšími energetickými nároky.

„Díky tomuto grantu se mi doufám podaří dát na FEL ČVUT dohromady nový výzkumný tým složený z českých i zahraničních odborníků, který výzkum hlubokých neuronových sítí pro počítačové vidění posune zase o něco dále,“ uvedl dr. Neumann, který udělení grantu považuje za čest, zvláště s ohledem na to, že porota složená výhradně ze zahraničních odborníků vybírá z velkého množství přihlášených projektů. 

„Beru to ale zároveň i jako ocenění práce svých kolegů a spolupracovníků jak z FEL ČVUT, tak ze zahraničí, bez kterých bych takových výsledků nikdy nedosáhl,“ dodává vědec, který působí na katedře kybernetiky ve skupině Počítačové vidění. Vědecká skupina pod vedením prof. Jiřího Matase dlouhodobě patří mezi evropskou extratřídu, v mezinárodním hodnocení vědeckých výsledků za období 2018 až 2023 se zařadila mezi pět nejlepších evropských pracovišť.

Projekt dr. Neumanna je letos jediným podpořeným z ČVUT v Praze

Ve čtvrtém ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování od ledna 2024 celkem 17 projektů, z toho nejvíce jich bude řešeno v ústavech Akademie věd ČR (6 projektů), Univerzitě Karlově (4 projekty), Masarykově univerzitě (3 projekty). Na Českém vysokém učení technickém v Praze je projekt dr. Lukáše Neumanna letos jediným podpořeným.

„Soutěž JUNIOR STAR je pro začínající vědce jedinečnou příležitostí se vědecky osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata. O podporu je enormní zájem. Dovolit si však můžeme financovat jen ty nejlepší z nejlepších,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Jedná se již o čtvrtý ročník této soutěže. Jsme velmi rádi, že díky ní pro českou vědu získáváme i vědkyně a vědce z prestižních zahraničních univerzit. Jsou to například vědci působící v USA, Spojeném království, Norsku nebo Německu. Věříme, že řešitelé mají potenciál zodpovědět významné otázky ve svém oboru výzkumu a vybudovat nové týmy, které českou vědu obohatí.“

Podpořeny jsou projekty ze všech oblastí základního výzkumu. Vědkyně a vědci se v nových projektech zaměří například na zrychlení vývoje léků, optimalizaci 3D tisku slitin nebo na vliv bilingvismu v prvním roce života.

Další informace o grantech JUNIOR STAR od GA ČR najdete prostřednictvím odkazu  https://gacr.cz/diky-grantum-junior-star-vznikne-17-novych-vedeckych-tymu/

Ilustrační fotografie. Zdroj: Petr Neugebauer, FEL ČVUT
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk