Novinky

Konference POSTER 2024 představila desítky studentských projektů

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Ve čtvrtek 23. května se na Fakultě elektrotechnické v Praze - Dejvicích konal další ročník studentské vědecké konference Poster. Cílem akce je umožnit vysokoškolským studentům a studentkám prezentovat své první výzkumné práce a rozvíjet profesní kontakty. V rámci konference také odborná porota ocenila nejlepší práce v osmi kategoriích. 

"Poster je konference, kde si studenti mohou zkusit celý proces přípravy příspěvku až po přípravu posteru a jeho prezentaci. Pro začátečníky ve vědeckých kruzích je to tedy tento pedagogický aspekt," uvedl za organizační tým dr. Libor Husník z katedry radioelektroniky FEL ČVUT. 

"Samozřejmě je to i o setkávání s kolegy z podobných i jiných oborů, aby nebyli pouze ve své bublině. Dále je zde soutěž o nejlepší posterovou prezentaci, kde se vyhrávají věcné ceny. I ono hodnocení, tedy rozprava s hodnotiteli je dobrou zpětnou vazbou na jejich práci," zdůraznil dr. Husník. 

Letos porota posuzovala 50 příspěvků, loni jich bylo 49. Nejvíce, konkrétně 11, prací je v sekci Historie vědy a techniky, následuje Biomedicínské inženýrství s 9 pracemi a Přírodní vědy se sedmi. Po šesti paperech je v kategoriích Energetiky a Elektroniky a měřicí techniky, pětice v sekci Informatiky a kybernetiky, čtyři papery spadají do Managementu a dva jsou na téma Komunikace. Podrobnosti o programu najdete na webu

Co se účasti týče, měla podle dr. Husníka vedle studujících z FEL zastoupení i Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Fakulta informačních technologií ČVUT, dále pak Univerzita Karlova, VŠCHT a ze zahraničních univerzit pak RWTH Aachen, TU Darmstadt a Žilinská univerzita. Letos se uskuteční 28. ročník konference. 

Foto: Petr Neugebauer

Níže naleznete seznam oceněných v jednotlivých kategoriích.

Biomedical Engineering

1.       Emily Reinhold: Optimised Electrode Arrangement for 3D Image Reconstruction Using a Miniature EIT Sensor

1.         Daniel Blase, Pu Xie: Budy Surface Region Detection in Wound Images using Deep Learning

1.         Vladimíra Solarová, Šimon Walzel: Effect of short-term hypoxia and hypercapnia on perfusion index

2.         Lukáš Rak: Analysis of gas leakage from breathing circuit during outdoor breathing experiments

3.         Jannik Prüßmann: Simulation of Physiological Motion Artifacts in Capacitive Electrocardiography

Communications

1.       Tizian Dege, Ahmad Khalil: Enabling adaptive perception model training for adverse conditions

2.       Robert Schmitt, Carolin Breuer: The Influence of Realistic Background Noise on Auditory Selective Attention

 

Electronics and Instrumentation

1.       Hendrik Stork: Influence of Battery Cell Parameters on its High Frequency Impedance

2.       Petr Zakopal, Jakub Kucera, Filip Baum:

3.       Antonín Gazda: Condenser Microphone with Sigma-Delta Conversion - EK

4.       David Ringsmuth: Condenser microphone with segmented fixed electrode - EK

 

History of Science and Technology

1.       Martin Dominik Hrtus: Advertising presentation of household electrical appliances in the Czechoslovak press in the 1930s – EEM (katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd)

1.         Jorge Alonso Rodriguez Ortiz: Business is business: controversies surrounding Colombia's arms purchase from Škoda in 1934-1936

2.         David Knespl: Cast Iron Tower Clockworks Manufacturing and the Role of Prague Polytechnic – ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2.         David Pazdera: Topographic Representation of Changes in the Dislocation of Czechoslovak Small Arms Production in 1945–1968

3.         Nico Blass, Florian Voss: Fostering Success: The History of Incubators

3.     Daniel Kyselka: Military Chemical Institute 1919-1939 – ekonomiky, manažerství a humanitních věd

4.         Amani Mansouri: Computerization in Tunisia and Engineer Training (1980-2005): Archival Study at the University of Lorraine, Nancy.

Informatics and Cybernetics

1.       Thorsten Tegetmeyer-Kleine: Enhancing Nano-CT Image Analysis of Lithium-Ion Batteries through CycleGAN-based Semantic Segmentation with Limited Labeled Data

Management

1.       Marek Miltner, Ondřej Štogl: Analysis of Electric Vehicle Public Charging Patterns in Prague – ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Ekonomika energetiky a elektrotechniky (DCEEE)

2.       Wojciech Belch: Property Ownership and Attitudes towards Energy Sharing in Czechia

3.       Ondřej Štogl, Marek Miltner: Vehicle-to-Grid: A Potential Keystone for Grid Flexibility

4.       Martin Tichý, Marek Miltner, Ondřej Štogl: Risks and Barriers Overview of Power Purchase Agreements in the European Context

 

Natural Sciences

1.       Aneta Furmanová: Acoustic transmission modelling in locally periodic structures employing machine learning

2.       Sherran Raj Arangkulavan: Pseudo-2-dimensional (P2D) Modeling of Electrochemical Prelithiation

3.       Jana Berger, Julia Seitz: How effortful is listening for different background noises?

Power Engineering

1.       Filip Baum: Dual-Inverter Topology: Capabilities, Limitations and Perspectives

2.       Tim Falkenstein: A Comparative Analysis of Parallel and Serial Configurations for Lithium-Ion Batteries in Home Energy Storage Systems

3.       Kusuma Priya Krovi: Reduction of Negative Voltage Spike for SiC based MOSFET Circuit

 

Rohde Schwarz Award

Hendrik Stork: Influence of Battery Cell Parameters on its High Frequency Impedance

Galerie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk