Novinky

Na Letním biomedicínském dni byli oceněni vítězové soutěže BioSignal Challenge. Program BIO také představil nové logo

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Program Letního biomedicínského dne, který se uskutečnil 24. května na FEL ČVUT v Praze - Dejvicích, byl rušný! Zástupci programu Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) vyhlásili vítěze studentské soutěže BioSignal Challenge. Návštěvníci a návštěvnice také spatřili nové logo programu BIO a užili si koncert.

Do letošního ročníku soutěže BioSignal Challenge se zapojilo 16 studentských týmů. Studenti a studentky měli vytvořit algoritmus pro detekci spánkové apnoe, k čemuž mohli využít pokročilé metody zpracování signálů, strojového učení nebo umělé inteligence v programovém prostředí MATLAB. Jednotlivá zpracování vyhodnotila expertní porota a trojice nejlepších týmů získala finanční odměny - 15 000, 9 000 a 6 000 korun.

Vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví doc. MUDr. Jitka Bušková, Ph.D. během vyhlášení výsledků upozornila, že spánková apnoe je velký zdravotnický problém, který v Česku postihuje každého třetího muže a každou pátou ženu. Upozornila, že apnoe patří k rizikovým faktorům pro vznik řady závažných onemocnění - mimo jiné hypertenze nebo cévní mozkové příhody. Způsobuje také spánkovou deprivaci. "Člověk, který jí trpí, je chronicky nevyspalý, ráno nevstává svěží a je neodpočatý," podotkla docentka Bušková. Upozornila, že lékaři a lékařky potřebují znát závažnost apnoe u každého pacienta, neboť od tohoto stavu se odvíjí léčebný postup. Může jim být například přetlaková terapie, ale i operace. 

"Na prvním místě se umístil tým ve složení Vojtěch Brejtr a Matouš Soldát. Pánové se rozhodli problém řešit pomocí rekurentní neuronové sítě," sdělil Ing. Filip Šlapal, M.Sc. z katedry teorie obvodů FEL ČVUT. Oba členové vítězného týmu jsou studenty magisterského stupně programu BIO. Stříbro získal Jiří Šmíd, student programu Elektronika a komunikace. "Jiří Šmíd vyextrahoval se signálu příznaky a potom použil model gaussovských směsí pro detekci apnoických segmentů," podotkl Ing. Šlapal. Na třetím místě skončil tým Lucie Hosové, Anny Svobodové a Tomáše Thoře, studentek a studenta programu BIO. "Tým ze signálu vyextrahoval různé příznaky a potom na klasifikaci apnoických segmentů používal natrénovaný SVM klasifikátor," doplnil Ing. Šlapal. Ceny předávali za společnost BTL Ing. Vladyslava Čeledová, Ph.D., za NÚDZ doc. MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., za společnost Humusoft Ing. Jan Daněk a Ing. Martina Mudrová, Ph.D. a za Fakultu elektrotechnickou doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Po završení soutěže následovalo představení nového loga programu BIO. Jeho autorem je Lukáš Najman, student prvního ročníku tohoto programu. "Díky jeho návrhu a s jeho pomocí spatřily světlo světa také nové propagační předměty programu," dodal Ing. Šlapal. Trička, samolepky nebo plátěné tašky v novém designu si návštěvníci a návštěvnice akce mohli hned zakoupit. A pokud jste Letní biomedicínský den nestihli, kompletní nabídku lze prohlédnout na webu. V případě zájmu o nákup předmětů kontaktujte Ing. Šlapala. 

Po prezentaci partnerů akce BTL, NÚDZ a Humusoft, kteří představili účastníkům a účastnicím například různé možnosti praxí a spolupráce v rámci studia, vypukla “volná zábava”. Součástí byl i koncert rockové kapely Brain Issues tvořené studenty programu BIO.

Atmosféru akce můžete nasát nebo si připomenout fotkami, jejichž autorkou je Gabriela Goffová.

Galerie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk