Bakalářské studium EEM

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. V prvním ročníku, který je pro všechny společný, si můžete zapsat nejrůznější technické lekce a dokonce i kurzy mimo své hlavní zaměření. 

Bakalářské studium na programu EEM vás připraví na budoucí uplatnění v oborech jako je výroba a přenos elektrické energie, řízení technologických procesů, organizace a řízení výroby elektrických strojů, měničů a pohonů.

Specializace

Od druhého ročníku si volíte jednu ze dvou specializací:

Studijní plány

Charakteristika studijního programu EEM

O čem je studijní program EEM? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o EEM

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia se řídí přesnými kroky shodnými pro všechny studijní programy. Na stránce věnované přijímacímu řízení najdete krok za krokem popsaný proces, jak se do studia správně přihlásit a na nic nezapomenout.

Navazující studium

Na vybranou specializaci můžete navázat i v magisterském studijním programu EEM.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.