Elektrotechnika a management

V této technicko-ekonomické specializaci získáte znalosti elektrotechniky, materiálů, strojů a na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopíte principy výroby, přenosu i využití energie. Navíc se naučíte, jak funguje obchodování s elektrickou energií. 

Garant specializace

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Zorientujete se v trendech energetiky, jako je využití obnovitelných zdrojů energie nebo nástup decentralizované výroby elektřiny.
  • Dozvíte se, jak fungují tzv. smart grid - inteligentní sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase.
  • Seznámíte se s procesy řízení provozu a výroby energie v elektrárnách.
  • Zaměříte se na ekonomické otázky energetického průmyslu - tvorbu cen, hedging, emisní povolenky apod.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk