Charakteristika programu EEM

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management (EEM) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti výroby a spotřeby elektrické energie, elektromobility a elektrických strojů. Absolventi a absolventky tohoto programu dokáží s přispěním logického uvažování nejen vymýšlet, ale i navrhovat elektronické systémy a sofistikované přístroje, a uvádět je reálně do provozu. Proto jsou tak žádaní napříč technickými obory.

Špičková úroveň informatiky

V současnosti existuje silná poptávka po odbornících na informační technologie, která - s ohledem na současné trendy - bude ještě delší dobu přetrvávat. Umět programovat je dnes zcela zásadní inženýrskou dovedností. V programu EEM se naučíte porozumět funkční principům elektronických součástek, což vám usnadní studium informatiky.

Prohloubení znalostí elektrotechniky

Technologie míří skokově kupředu a to, co je dnes moderní, může být zítra prehistorické. Studující programu EEM jsou systematicky vyučováni, aby pochopili zákonitosti elektrotechniky, materiálů a strojů a na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopili principy výroby elektřiny, jejího přenosu a následného využití.

Uplatnění v rozvoji elektrotechniky a sítí

EEM nabízí studujícím skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled, díky čemuž můžete pracovat na projektových, konstruktérských nebo analytických pozicích v energetických firmách, kde budete připraveni řešit rozvoj elektromobility a elektrizační sítě.

Jak učíme?

Soustředíme se jak na teorii tak na praxi. Od nezbytné teorie se na EEM brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Co se naučíte?

  • Dozvíte se, jak fungují tzv. smart grid - inteligentní sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase.
  • Zjistíte, jaké výzvy se pojí s rozvojem elektromobility.
  • Naučíte se, jak se vyrábí a přenáší elektrická energie.
  • Vyznáte se v typech a chování elektrických strojů, měničů a pohonů.
  • Seznámíte se s procesy řízení provozu a výroby energie v elektrárnách.
  • Zaměříte se na ekonomické otázky energetického průmyslu - tvorbu cen, hedging, emisní povolenky apod.

Uplatnění v rozvíjející se oblasti energetiky

S bakalářským diplomem můžete začít pracovat na projektových, konstruktérských nebo analytických pozicích v energetických firmách. S magisterským diplomem obsadíte provozně inženýrské pozice v elektrárně nebo finančně analytické pozice v energetických firmách. Budete připraveni řešit rozvoj elektromobility a elektrizační sítě na manažerských pozicích budete mít výhodu v porozumění technickým i ekonomickým problémům.

Dvě specializace

Bakalářské studium EEM se dělí na dvě specializace – jednu technickou a druhou technicko-ekonomickou. V obou specializacích získáte znalosti elektrotechniky, materiálů a strojů. Na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopíte principy výroby, přenosu i využití energie. V ekonomické specializaci se navíc naučíte, jak funguje obchodování s elektrickou energií.

Co dalšího program EEM nabízí?

  • Možnost zapojit se do výzkumných skupin, které řeší elektromobilitu, výrobu a spotřebu elektrické energie a výrobu elektrických měničů a pohonů.
  • Laboratoře téměř všech odborných předmětů, které nabízí možnost vyzkoušet si věci, ke kterým byste se jinak těžko dostali.
  • Doučovací kurzy matematiky, fyziky, programování, bastlení a kutění (making) před začátkem studia.
  • Menší důraz na programování. Ačkoli základy programování se v prvních semestrech naučí každý i bez předchozích znalostí.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.