Výzkum

Výzkumná témata, která souvisí s obsahem studia Elektrotechniky, energetiky a managementu.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.