Doktorské studium

Doktorské studium sice nenavazuje přímo na studijní programy, ale výběr témat, kterým se můžete věnovat, je široký. Pokud chcete budovat akademickou kariéru a bádat v oblasti, která vás baví, udělejte si přehled o možnostech, tématech a průběhu doktorátu ideálně už v průběhu magisterského studia (nebo ještě dříve).

Pokud absolvujete magisterský program na FELu s vyznamenáním, získáte v prvním roce doktorského studia navíc 3 000 Kč měsíčně formou motivačního stipendia.

Témata disertačních prací

Téma i jméno školitele, který téma vypsal, je nutné uvést do přihlášky. Vyberte si ještě před podáním přihlášky ze seznamu nabízených témat a konzultujte svůj výběr s příslušným školitelem či školitelkou.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.