Doktorské studijní programy

P0788D110001
P0788D110002
P0688D060001
P0688D060002

Bioinženýrství
Bioengineering

P0613D140022
P0613D140023

Informatika
Computer Science

P0533D110029
P0533D110030

Aplikovaná fyzika
Applied Physics

P0488D050001
P0488D050002

Ekonomika energetiky a elektrotechniky
Economics of Energy and Electrical Engineering

P0714D060003
P0714D060004

Elektrotechnika a komunikace
Electrical Engineering and Communications

P0222D120032
P0222D120033

Historie věd a techniky
History of Science and Technology

P0714D150003
P0714D150004

Kybernetika a robotika
Cybernetics and Robotics

P0716D060001
P0716D060002

Letecká a kosmická technika
Aeronautical and Space Engineering

P0541D170032
P0541D170033

Matematické inženýrství
Matematical Engineering

2609V001

Akustika - dobíhající
Acoustics - expiring

2642V004

Elektrické stroje, přístroje a pohony - dobíhající
Electric Machines, Apparatus and Drives - expiring

3907V001

Elektroenergetika - dobíhající
Electric Power Engineering - expiring

2612V015

Elektronika - dobíhající
Electronics - expiring

2602V009

Elektrotechnologie a materiály - dobíhající
Electrotechnology and Materials - expiring

1701V011

Fyzika plazmatu - dobíhající
Plasma Physics - expiring

2612V025

Informatika a výpočetní technika - dobíhající
Information Science and Computer Engineering - expiring

3901V021

Matematické inženýrství - dobíhající
Mathematical Engineering - expiring

2601V006

Měřící technika - dobíhající
Measurement and Instrumentation - expiring

3708V017

Provoz a řízení letecké dopravy - dobíhající
Air Traffic Control - expiring

2601V010

Radioelektronika - dobíhající
Radioelectronics - expiring

2612V042

Řídící technika a robotika - dobíhající
Control Engineering and Robotics - expiring

2608V003

Řízení a ekonomika podniku - dobíhající
Business Management and Economics - expiring

2601V013

Telekomunikační technika - dobíhající
Telecommunication Engineering - expiring

2602V013

Teoretická elektrotechnika - dobíhající
Electrical Engineering Theory - expiring

3902V035

Umělá inteligence a biokybernetika - dobíhající
Artificial Intelligence and Biocybernetics - expiring

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.