Přijímací řízení doktorského studia

Ať už chcete navázat na zdejší magisterské studium, nebo naskakujete na palubu odjinud, v následujících krocích se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, splňovat a zařídit pro zahájení doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Podmínky pro přijetí do Ph.D. studia

Co potřebujete splňovat a zařídit pro zahájení doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze?

Prostudovat podmínky

Kalendář přijímacího řízení

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan však může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.

do 30. dubna 2024

Standardní termín podaní přihlášky (zahájení studia 1. 9. 2024)

10.-21. června 2024

Přijímací řízení do všech Ph.D. programů (zahájení studia 1. 9. 2024)

Postup krok za krokem

1. Vyberte si vhodný studijní program

Díky předchozímu studiu víte, co vám jde, v čem chcete vyniknout a kam se bude budoucnost vaší kariéry nejspíše ubírat. Teď už si jen stačí vybrat jeden ze studijních programů a ponořit se do něj.

2. Nepropásněte den otevřených dveří

Nejste si jisti výběrem studijního programu? Navštivte nás v Den otevřených dveří. Popovídáte si se studujícími a vyučujícími, získáte spoustu informací z první ruky a budete mít jasnou představu o tom, který program je pro vás ten pravý. V kalendáři akcí můžete zjistit, kdy se nejbližší Den otevřených dveří doktorského studia koná a zda proběhne offline nebo online.

Nápomocná vám může být také prezentace z posledního Dne otevřených dveří pro doktorské studium.

3. Zvolte si téma disertační práce

Už víte, kam chcete směřovat svůj výzkum? Výborně, teď byste měli oslovit vybraného školitele či školitelku a zkonzultovat s ním výběr tématu disertační práce. Bez školitele nebo školitelky se neobejdete.

Téma i jméno školitele, který téma vypsal, je nutné uvést do přihlášky.

Vybírat můžete ze seznamu nabízených témat našich školitelek a školitelů. S vlastním, nevypsaným, tématem bohužel není možné se do studia přihlásit.

4. Podejte přihlášku a zaplaťte poplatek

Podání přihlášky ke studiu probíhá on-line formou nebo osobně. Buď můžete vytisknout a ručně vyplnit klasickou přihlášku, nebo si zvolit e-přihlášku, tu řádně vyplnit a po odeslání si uložit identifikační kód a heslo. S těmi se pak budete přihlašovat do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

Nezapomeňte k přihlášce připojit klíčové dokumenty (viz. další bod).

Poplatek za přihlášení činí 900 Kč. Doporučujeme jej zaplatit kartou přímo při vyplňování e-přihlášky. Je to rychlé a snadné. Můžete jej samozřejmě poukázat i na bankovní účet fakulty, převod ale zpravidla trvá déle.

Platební údaje (vztahují se pouze k papírové přihlášce, nikoli e-přihlášce)
Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Je-li pro vás schůdnější varianta ručně vyplněné přihlášky, nezapomeňte ji podepsanou přinést buď na oddělení pro vědu a výzkum, do podatelny, nebo ji odeslat na adresu fakulty:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice.
 

5. Přiložte klíčové dokumenty

K přihlášce je potřeba odevzdat důležité dokumenty, bez nichž nebudete přijati k doktorskému studiu.

Pokud plánujete přihlášku odevzdat osobně nebo poslat poštou, přiložíte tyto dokumenty k vytištěné a podepsané přihlášce. Pokud plánujete podat e-přihlášku, všechny potřebné dokumenty vložíte do elektronického systému přihlašování.

Povinné přílohy přihlášky (SDPŘ, odst. 1.5):

 1. kopie dokladu o ukončení magisterského studia
 2. výpis studijních výsledků za magisterské a bakalářské studium, včetně výsledku státních zkoušek, jsou-li součástí studia,
 3. strukturovaný životopis v angličtině,
 4. vyjádření potenciálního školitele,
 5. doklad prokazující znalost AJ dle odst. 1.3 SDPŘ nebo žádost o zkoušku z AJ před či u přijímací zkoušky,
 6. doklad o ukončeném studiu v českém jazyce nebo úspěšném vykonání zkoušky na katedře jazyků FEL na úrovni B2 v případě studijního programu v českém jazyce.

Volitelné, doporučené přílohy přihlášky (SDPŘ, odst. 1.6):

 1. text diplomové práce (i rozpracované) ve formátu pdf nebo odkaz k jejímu stažení,
 2. seznam publikací ve vědeckých časopisech a na vědeckých konferencích, pokud takové uchazeč má, s vloženými odkazy umožňující jejich stažení,
 3. stručný plán výzkumu vypracovaný školitelem ve spolupráci se uchazečem, kterému se uchazeč chce během doktorského studia věnovat,
 4. kontaktní údaje nejlépe dvou osob, které mohou poskytnout referenci,
 5. další podklady.

6. Dostavte se k přijímacímu pohovoru

V rámci přijímacího řízení vás čeká krátký pohovor. Ten ověří, zda jste schopni uhájit si argumenty před komisí. Nejčastěji se diskutuje problematika plánované disertační práce, šířka vašich odborných znalostí a motivace ke studiu.

V 15 až 30minutovém ústním pohovoru se také prověřují vaše komunikační dovednosti v angličtině nebo v češtině (platí pro zahraniční uchazeče a uchazečky).

O čase a místě konání přijímacího pohovoru budete informováni elektronicky.
 

Zajímá vás něco dalšího? Projděte si často kladené otázky nebo pište níže uvedeným kontaktům.

Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

 • studyphd@fel.cvut.cz
 • České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Technická 2, 166 27 Praha

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.