Přijímací řízení doktorského studia

Ať už chcete navázat na zdejší magisterské studium, nebo naskakujete na palubu odjinud, v následujících krocích se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, splňovat a zařídit pro zahájení doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Podmínky pro přijetí do Ph.D. studia

Co potřebujete splňovat a zařídit pro zahájení doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze?

Prostudovat podmínky

Kalendář přijímacího řízení

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan však může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.

do 30. dubna 2024

Standardní termín podaní přihlášky (zahájení studia 1. 9. 2024)

10.-21. června 2024

Přijímací řízení do všech Ph.D. programů (zahájení studia 1. 9. 2024)

Postup krok za krokem

1. Vyberte si vhodný studijní program

Díky předchozímu studiu víte, co vám jde, v čem chcete vyniknout a kam se bude budoucnost vaší kariéry nejspíše ubírat. Teď už si jen stačí vybrat jeden ze studijních programů a ponořit se do něj.

2. Nepropásněte den otevřených dveří

Nejste si jisti výběrem studijního programu? Navštivte nás v Den otevřených dveří. Popovídáte si se studujícími a vyučujícími, získáte spoustu informací z první ruky a budete mít jasnou představu o tom, který program je pro vás ten pravý. V kalendáři akcí můžete zjistit, kdy se nejbližší Den otevřených dveří doktorského studia koná a zda proběhne offline nebo online.

Nápomocná vám může být také prezentace z posledního Dne otevřených dveří pro doktorské studium.

3. Zvolte si téma disertační práce

Už víte, kam chcete směřovat svůj výzkum? Výborně, teď byste měli oslovit vybraného školitele či školitelku a zkonzultovat s ním výběr tématu disertační práce. Bez školitele nebo školitelky se neobejdete.

Téma i jméno školitele, který téma vypsal, je nutné uvést do přihlášky.

Vybírat můžete ze seznamu nabízených témat našich školitelek a školitelů. S vlastním, nevypsaným, tématem bohužel není možné se do studia přihlásit.

4. Podejte přihlášku a zaplaťte poplatek

Podání přihlášky ke studiu probíhá on-line formou nebo osobně. Buď můžete vytisknout a ručně vyplnit klasickou přihlášku, nebo si zvolit e-přihlášku, tu řádně vyplnit a po odeslání si uložit identifikační kód a heslo. S těmi se pak budete přihlašovat do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

Poplatek za přihlášení činí 900 Kč. Doporučujeme jej zaplatit kartou přímo při vyplňování e-přihlášky. Je to rychlé a snadné. Můžete jej samozřejmě poukázat i na bankovní účet fakulty, převod ale zpravidla trvá déle.

Platební údaje (vztahují se pouze k papírové přihlášce, nikoli e-přihlášce)
Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Je-li pro vás schůdnější varianta ručně vyplněné přihlášky, nezapomeňte ji podepsanou (spolu s  přiloženými klíčovými dokumenty - viz. další bod ) přinést buď na oddělení pro vědu a výzkum, do podatelny, nebo ji odeslat na adresu fakulty:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice.
 

5. Přiložte klíčové dokumenty

K přihlášce je potřeba odevzdat důležité dokumenty, bez nichž nebudete přijati k doktorskému studiu.

Pokud plánujete přihlášku odevzdat osobně nebo poslat poštou, přiložíte tyto dokumenty k vytištěné a podepsané přihlášce. Pokud plánujete podat e-přihlášku, všechny potřebné dokumenty vložíte do elektronického systému přihlašování.

Přílohy, které musíte přiložit k přihlášce:

 • stručný životopis,
 • kopii dokladů o vzdělání a jazykové vybavenosti:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia,
  • nostrifikaci diplomu, pokud jste magisterské studium absolvovali v zahraničí,
  • maturitní vysvědčení nebo certifikát z českého jazyka (platí pro uchazeče a uchazečky ze zahraničí, pokud chtějí studovat v českém jazyce),
  • certifikát o znalosti anglického jazyka na úrovni C1 (platí pro zájemce a zájemkyně o studium v angličtině),
 • seznam publikací,
 • doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (neplatí pro e-přihlášku).

6. Dostavte se k přijímacímu pohovoru

V rámci přijímacího řízení vás čeká krátký pohovor. Ten ověří, zda jste schopni uhájit si argumenty před komisí. Nejčastěji se diskutuje problematika plánované disertační práce, šířka vašich odborných znalostí a motivace ke studiu.

V 15 až 30minutovém ústním pohovoru se také prověřují vaše komunikační dovednosti v angličtině nebo v češtině (platí pro zahraniční uchazeče a uchazečky).

O čase a místě konání přijímacího pohovoru budete informováni elektronicky.
 

Zajímá vás něco dalšího? Projděte si často kladené otázky nebo pište níže uvedeným kontaktům.

Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

 • studyphd@fel.cvut.cz
 • České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Technická 2, 166 27 Praha

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.