Témata disertací

Zobrazit filtr
529 záznamů

  • Školitel: prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
    • Popis:
      Rámcové téma je zaměřené na výzkum šíření rádiových vln v troposféře pro potřeby plánování směrových bezdrátových spojů. Nedílnou součástí je tak výzkum radiometeorologických vlastností nejnižších vrstev atmosféry, který zahrnuje sledování zejména časoprostorového rozložení refraktivity, vlivu hydrometeorů aj. a příslušný dopad na šíření elektromagnetických vln – refrakce, difrakce, úniky. Hlavní zájem je směřován do frekvenčních pásem cm a mm vln. http://www.elmag.org/cs/profile-main/67

  • Program: Elektrotechnika a komunikace

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.