Lidé

doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk