Mimořádné termíny přijímacího řízení do doktorského studia

Standardní přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan však může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.

Aktuálně vypsané

Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

  • studyphd@fel.cvut.cz
  • České vysoké učení technické v Praze
    Fakulta elektrotechnická
    Technická 2, 166 27 Praha

Prostudujte si všechny informace o přijímacím řízení do doktorského studia na FEL

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.