Mimořádné termíny přijímacího řízení do doktorského studia

Standardní přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan však může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.

Aktuálně vypsané

P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace, Radioelektronika (RAD)

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2022/2023, se zahájením studia od 1. 10. 2022, pro další zájemce a zájemkyně o doktorské studium ve studijním programu

P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace, Radioelektronika (RAD)

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Stanislava Zvánovce, Ph.D. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Optical signal transmission over fiber and free-space optic links for emerging wavelength regions.

Výběrové řízení se bude konat 22. září 2022,  Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 7. 9. 2022 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

  • studyphd@fel.cvut.cz
  • České vysoké učení technické v Praze
    Fakulta elektrotechnická
    Technická 2, 166 27 Praha

Prostudujte si všechny informace o přijímacím řízení do doktorského studia na FEL

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.