Co se o doktorském studiu říká?

Doktorské studium na FELu bylo pro mou současnou i budoucí profesi zásadní. Díky osvojení různých experimentálních technik, vyhledávání literatury a četným odborným diskusím s vedoucím a kolegy jsem si určila své oblíbené téma - fotovoltaiku. A co je ještě důležitější, můj vedoucí mě naučil dívat se na výzkum z kreativního úhlu, jako bych „vytvářela příběh“. Ukázalo se, že je zábavné a příjemné (i když někdy velmi náročné) spojovat představivost, logiku, přírodní zákony a aktuální znalosti a vymýšlet nová výzkumná témata, materiály a experimentální metody.

Daria Miliaieva, Ph.D.

Doktorské studium na FELu mě připravilo na výzkumnou činnost, díky čemuž jsem se mohl stát vědcem ve společnosti Honeywell Advanced Technologies. Okamžitě jsem uplatnil řadu dovedností získaných během studia, včetně technického zázemí a schopnosti aplikovat i velmi teoretické principy do návrhů reálných prototypů. Díky kontaktům se zahraničními institucemi jsem navíc mohl vycestovat na stáž na technologické pracoviště v Irsku.

Ing. Jan Neužil, Ph.D.

Nebýt doktorského studia na FELu, nedělal bych to, co dělám. Moje současná práce je v mnoha ohledech pokračováním výzkumného úsilí započatého během Ph.D. Stále hodně čerpám z kontaktů ve vědecké komunitě, které jsem získal na vědeckých konferencích nebo při společných výzkumných projektech. V neposlední řadě bylo doktorské studium ideální příležitostí naučit se pracovat samostatně i v týmu, řídit náročný projekt, prezentovat a obhajovat svou práci, posuzovat a hodnotit práci druhých, vypořádat se s neúspěchy a přijmout konstruktivní zpětnou vazbu.

Ing. Lukáš Krasula, Ph.D.

Nejdůležitějšími dovednostmi získanými během Ph.D. studia bylo kritické myšlení, podrobná analýza problémů a schopnost najít jádro problému a posoudit jeho relevanci. A také to udělat rychle. Dalším velmi důležitým aspektem byla prezentace výsledků mé práce jak v písemné podobě, tak i osobně a před (někdy velkým, ale vždy kritickým a pozorným) publikem. Jako bonus jsem skládal zkoušky ze dvou cizích jazyků, což se ukázalo jako naprosto zásadní pro žádost o zaměstnání na EPÚ (Evropský patentový úřad), protože má tři úřední jazyky a znalost alespoň dvou je podmínka.

Mgr. Hynek Bakštein, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.