9 důvodů, proč studovat doktorát na FEL ČVUT v Praze

Díky doktorskému studiu na Fakultě elektrotechnické se můžete naplno věnovat technologické oblasti, která se v předchozích letech studia stala vaší vášní. 

Jaké možnosti a příležitosti vás čekají?

1. Nadstandardní stipendium

Typický průměrný čistý příjem (v rozsahu 20 - 80 percentilu) ve standardní době prezenční formy doktorského studia je 35 - 52 tis. Kč/měsíc, což odpovídá hrubému příjmu 44 - 67 tis. Kč/měsíc.

2. Prvotřídní školitelé

Čeká vás spolupráce se zkušenými vědci a vědkyněmi, co mají za sebou řadu zahraničních zkušeností, výzkumných projektů, publikovaných vědeckých článků a zaznamenaných citací (vysoký h-index). Ve vaší vědecké kariéře vám tak budou nápomocnými a inspirativními průvodci. Zároveň však často úzce spolupracují na komerčních či veřejných projektech. S nimi se šuplíkové vědy bát nemusíte. 

Podle žebříčku nejlepších institucí v oblasti informatiky (Computer Science) patří počítačoví vědci a vědkyně naší fakulty ve vybraných oborech mezi evropskou špičku. V oblasti počítačového vidění (Computer Vision) se v hodnocení vědeckých výsledků řadí v období 2018 až 2021 mezi čtyři nejlepší evropská pracoviště.  

3. Špičkové vybavení laboratoří

Špičkové vybavení umožňuje našim výzkumným týmům být stále o krok napřed a kromě aktuálních problémů spoluutvářet svět technologií budoucnosti.

4. Ideální podmínky pro výzkum

Díky grantovým projektům a úspěšným vědeckým výsledkům nemají naše výzkumné týmy problém pokrýt náklady spojené s ambiciózními výzvami a plány. 

Nosná a zajímavá témata probíraná na přednáškách, důraz kladený na praktické vyzkoušení všeho, co se dozvíte v teoretických lekcích, podpora vědeckého působení a individuální přístup. To vše představuje ideální podmínky pro výzkum a přípravu na budoucí technické uplatnění.
 

Jak doktorské studium probíhá?

I jako zkušení studující ale můžete ocenit průvodce průběhem studia, výběrem zaměření a přihlášením se do doktorského studia.

Průběh studia

5. Publikace vysoké kvality

Psaní vědeckého článku je tradiční součástí doktorského studia. Výhodou jeho vypracování na FELu je to, že nezapadne v hromadě dalších textů. Váš článek se dostane nejen do předních vědeckých publikací, ale i do masmédií. O nejnovějším výzkumu na poli nanočástic se dozví z televize i vaše babička.

6. Zavedené vědecké skupiny

Doktorandi a doktorandky jsou po celou dobu doktorského studia součástí renomovaných vědeckých skupin, o jejichž práci se zajímají novináři a další média po celém světě. Tím, že si získáte dobré jméno a renomé už během vysokoškolského studia, si připravíte půdu i pro své nadcházející vědecké aktivity.

7. Oceňované týmy i jednotlivci

V rámci doktorského studia se dostanete do prostředí výzkumných týmů oceňovaných na mezinárodních soutěžích špičkové kvality. Naši studující si pravidelně připisují úspěchy na světových soutěžích jako je DARPA, Alexa nebo cena Josefa Fouriera, a vy budete brzy jedním z nich.

8. Výsledky viditelné v praxi

Výzkum v rámci FELu je nezávislý, ale zároveň je zaměřený na aktuální výzvy společnosti, takže je velká pravděpodobnost, že se může velmi brzy dostat na běžný trh. Výzkum je často iniciován R&D (research and development) firmami, prodáváme také licence vlastních vynálezů a podporujeme další rozvoj tzv. spin-off projektů nebo start-upů s fakultním backgroundem.

9. Mezinárodní spolupráce a úspěch

Doktorské studium na FELu se nese ve znamení mezinárodních spoluprací. Angličtina na vysoké úrovni je nutností, protože výzkumné týmy, jejichž budete součástí, jsou vesměs mezinárodní, projekty mají často mezinárodní přesah a úspěch a na konference se jezdí po celém světě.

Co říkají čísla v roce 2021

1/3

všech vědeckých výsledků ČVUT tvoří Fakulta elektrotechnická

5.

největší výzkumné pracoviště v ČR (dle aktuálního hodnocení Rady vlády pro výzkum a vývoj)

353

vědeckých článků bylo publikováno v roce 2021

9 956 x

byly v roce 2021 citovány vědecké publikace, které vyplývají z výzkumné činnosti fakulty

1,5

doktoranda nebo doktorandky připadá v průměru na jednoho školitele, což zaručuje individuální přístup

??

licencí bylo v roce 2021 prodáno ke komerčnímu využití v praxi

??

patentů registrováno

Zní to dobře?

V tom případě vás můžou zajímat další informace o výběru zaměření studia nebo přijímacím řízení:

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.