Lidé

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk