Lidé

prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk