Spojení tech­nic­kého a eko­no­mic­kého vzdě­lá­ní

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management vás připraví na technické i manažerské pracovní pozice energetického průmyslu.

Se znalostmi z EEM navíc můžete ovlivnit, jakým smě­rem se bude ubírat elek­tro­mo­bi­li­ta a bu­douc­nost ener­ge­ti­ky vůbec. Nové trendy v energetice a elektromobilitě jsou totiž podstatnou součástí studia.

Elektrotechnika, energetika a management

Bakalářské studium EEM se dělí na dvě specializace – jednu technickou a druhou technicko-ekonomickou. V obou specializacích získáte znalosti elektrotechniky, materiálů a strojů. Na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopíte principy výroby, přenosu i využití energie. V ekonomické specializaci se navíc naučíte, jak funguje obchodování s elektrickou energií. Na obě specializace můžete navázat v magisterském studiu EEM.

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Od nezbytné teorie se na EEM brzy dostanete k praktickým úkolům. Naučíte se, jak se vyrábí a přenáší elektrická energie. Vyznáte se v typech a chování elektrických strojů, měničů a pohonů. Seznámíte se s procesy řízení provozu a výroby energie v elektrárnách. Zaměříte se na ekonomické otázky energetického průmyslu - tvorbu cen, hedging, emisní povolenky apod.

Studentské a absolventské příběhy

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.