O studijním programu EEM

Studijní program Elektrotechnika, energetika a management vás připraví na technické i manažerské pracovní pozice energetického průmyslu. Se znalostmi z EEM navíc můžete ovlivnit, jakým smě­rem se bude ubírat elek­tro­mo­bi­li­ta a bu­douc­nost ener­ge­ti­ky vůbec. Nové trendy v energetice a elektromobilitě jsou totiž podstatnou součástí studia.

 

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.