Kontakty

Garanti programu

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - magisterský
Katedra elektrických pohonů a trakce

Tutoři programu

Garanti programu dle specializace

Bakalářský

SPECIALIZACE GARANTI TUTOŘI
Elektrotechnika, energetika a management prof.  Ing. Jaroslav Knápek, CSc. prof.  Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Aplikovaná elektrotechnika doc. Ing. Pavel Mach, CSc. Ing. Karel Künzel, CSc.
Elektrotechnika a management prof.  Ing. Jaroslav Knápek, CSc Ing. Miroslav Vítek, CSc.

Magisterský

SPECIALIZACE GARANTI TUTOŘI
Elektrotechnika, energetika a management prof. Ing Oldřich Starý, CSc. prof. Ing Oldřich Starý, CSc.
Management energetiky a elektrotechniky doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
Elektrické pohony doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D. Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.
Elektroenergetika doc. Ing. Zdeněk Müller, CSc. doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Technologické systémy doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. Ing. Karel Künzel, CSc.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.