Vyučující studijního programu EEM

Na FELu působí špičkoví vyučující, jejichž práce sbírá mnohá ocenění, poutá zájem médií i veřejnosti, má uznání v zahraničí a umožňuje navazování spolupráce s inovativními technologickými společnostmi. Seznamte se s vyučujícími programu EEM.

Garanti programu

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - magisterský
Katedra elektrických pohonů a trakce

Přednášející

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.