Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management

1. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk