Aplikovaná elektrotechnika

V této technické specializaci se budete věnovat výrobě a přenosu elektrické energie, řízení technologických procesů a organizaci i řízení výroby. Seznámíte se se základními typy elektrických strojů, měničů a pohonů a budete mít představu o jejich chování. Prohloubíte si také znalosti matematiky a fyziky potřebné pro další studium.

Garant specializace

Studijní plán

Co se naučíte?

  • Zjistíte, jaké výzvy se pojí s rozvojem elektromobility.
  • Naučíte se, jak se vyrábí a přenáší elektrická energie.
  • Vyznáte se v typech a chování elektrických strojů, měničů a pohonů.
  • Seznámíte se s procesy řízení provozu a výroby energie v elektrárnách.

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk