Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk