Kybernetický i reálný svět

Studijní program pro všechny, kteří chtějí získat znalosti principů založených na matematických, fyzikálních, informatických, systémových, robotických, kybernetických a elektrotechnických vědách a rozvinout je tvořivou prací v laboratořích a na projektech.

Studijní program zaměřený na roboty, automatické řízení, kybernetické systémy, strojové učení, digitální výrobu, dynamické sítě, vestavné systémy, autonomní auta, letadla i kosmické lodě a další.

Kybernetika a robotika vás připraví na technologie budoucnosti, které před vámi ještě nikdo nevytvořil. Sami se je naučíte vynalézat a tak tvořit budoucnost. Studium KyRu a práce na projektech ve výzkumných laboratořích vám pomůže rozvíjet kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost, týmovou spolupráci a schopnost se učit během celé kariéry.

Bakalářský program Kybernetika a robotika nemá specializace. Pochopením principů mnoha oborů totiž lépe porozumíte složitosti světa. Budete připraveni na práci inženýrek a inženýrů 21. století, kteří během kariéry pružně střídají úkoly, týmy, firmy i obory. Studium KyRu poskytuje dobré základy, schopnosti a dovednosti pro širší uplatnění i těm, které nakonec příležitosti odvedou daleko od původně studovaných oborů.

Kybernetika a robotika

V programu KyR se naučíte identifikovat, formulovat a řešit složité inženýrské problémy využitím kybernetických, inženýrských i vědeckých principů a postupů, vymýšlet, tvořit, realizovat a hodnotit automatické, robotické, elektronické a učící se systémy a sítě a navrhovat a programovat algoritmy pro reálný i kybernetický svět. Jaké jsou možnosti studia?

Možnosti studia

Jaké projekty řešíme?

Od nezbytné teorie se na KyR brzy dostanete k praktickým úkolům. Zapojit se můžete do projektů, které vynalézají nové technologie zlepšující život i svět, rozšiřují kyberprostor nebo zkoumají vesmír. Vyzkoušíte si inovování a digitalizaci průmyslových provozů a služeb v různých odvětvích, nebo vývoj, programování a implementaci robotů, automatických a inteligentních systémů, autonomních aut, letadel a kosmických lodí.

Studentské a absolventské příběhy

 • Jakub

  Absolvent

 • Lenka

  Studentka

  Kybernetika a robotika

 • Martin

  Absolvent

  Kybernetika a robotika

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.