Novinky

Kurz "Jak vyrobit (téměř) cokoli" se otevírá studentům ze všech studijních programů FEL

Pro studenty a studentky

Vyučující populárního kurzu nabízejí 10 míst pro studenty mimo program Kybernetika a robotika (KyR).

“Minulý rok jsme poprvé otevřeli předmět "Jak vyrobit (téměř) cokoli". Jeho název i náplň vychází z populárního kurzu "How to make (almost) anything", který na MIT vede prof. Neil Gershenfeld. Cílem kurzu je naučit studenty pracovat s nástroji, které jim umožní doslova materializovat své nápady pomocí prostředků digitální výroby,” říká dr. Jiří Zemánek z katedry řídicí techniky, který kurz společně s Ing. Krištofem Pučejdlem vede.

Důraz je kladen na praktickou práci, kdy studenti každý týden něco vyrábí. Naučí se při tom pracovat s řezacím plotrem, laserovou řezačkou, 3D skenery, 3D tiskárnami, mikrokontroléry, vstupními a výstupními zařízeními, CNC frézkou atd. V předmětu je také důležitá průběžná dokumentace práce, kdy si studenti postupně tvoří své vlastní online portfolio, které slouží částečně jako deník, ale také pro prezentaci jejich práce v rámci a sdílení zkušeností.

Vedle týdenních úkolů mají studenti vytvořit ještě závěrečný projekt kombinující několik témat pokrytých v rámci kurzu a po skončení semestru jej prezentovat v rámci veřejné ukázky. Návštěvníci z fakulty i mimo ni si tak mohou prohlédnout práce vzniklé v rámci kurzu, například překlápěcí mechanické hodiny, vlastní mobilní telefon, elektronickou hru na postřeh, žabí budík, rotační displej, vlastní šachy s hodinami, kvíz vydávající chutné i nechutné fazolky podle správnosti odpovědí, inteligentní budku s dálkovým dohledem i dálkovým krmením, elektronické dusítko pro trombon, dekorační LED matice reagující na hudbu a další. Na kompletní fotogalerii se můžete podívat na stránkách FEL ČVUT.

Minulý rok vyučující zaznamenali velký zájem o předmět i od studentů mimo program Kybernetika a robotika, v jehož studijním plánu je formálně zařazen. Organizace předmětu je náročná, kvůli jeho praktické orientaci a kvůli tomu, že každý student může vyrábět něco jiného, podle svých představ a schopností. Kapacita předmětu je tedy limitovaná a zápis byl omezen jen pro studenty Kybernetiky a robotiky. Tento rok se ale předmět otevírá i dalším zájemcům.

Pokud máte zájem předmětem projít, tak si nejdříve rozmyslete, zda souzníte s jeho koncepcí: vyžaduje se aktivita a samostatnost, prezentace projektů je veřejná, občas je potřeba dokoupit nějaký materiál, účast na přednáškách a cvičení je povinná. Přednášky se konají v úterý od 16:15 a cvičení ve čtvrtek od 9:15 do 12:15.

V případě zájmu pošlete garantovi předmětu dr. Jiřímu Zemánkovi e-mail, kam napište své stručné představení a motivaci, proč si chcete předmět zapsat. Termín pro odeslání je čtvrtek 15. 2. a vaši případnou účast vám vyučující potvrdí v pátek 16.2.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk